Ürünler


KURUMSAL PAKET

Ulusal ve Global Ölçekli Firmalar, Kurumsallaşmak isteyen firmalar için HSEplus Advance paketi çalışan sayısına göre on premise veya cloud çözümleri önerilmektedir. Detaylı kapsam için lütfen tıklayınız.

KOBİ PAKET

 • Lokasyon Yönetimi
 • Hiyerarşi / Departman Yönetimi
 • Personel Yönetimi
 • İşe Giriş Muayeneleri
 • Kurul Ekibi / Destek Takım Atamaları
 • Eğitim Yönetimi
 • Yıllık Faaliyet Planı
 • Risk Değerlendirme
 • Uygunsuzluk Yönetimi
 • Acil Durum Planı
 • Acil Durum Tatbikatlari
 • Tarama & Tetkik Yönetimi
 • Saha Ziyaretleri - Mutabakat
 • Saha Denetimleri (Kontrol Listeleri)
 • Ortam Ölçümleri
 • Temel Raporlar
 • Skorkart Raporları
 • Kurul Toplantıları
 • Periyodik Ekipman Kontrolleri
 • İçerik Yönetimi
 • Takvim Yönetimi
 • Mobil - Bildirim Yönetimi
 • OSGB PAKETİ

 • Firma Tanıtımı
 • Lokasyon Yönetimi
 • Hiyerarşi / Departman Yönetimi
 • Personel Yönetimi
 • İşe Giriş Muayeneleri
 • Kurul Ekibi / Destek Takım Atamaları
 • Eğitim Yönetimi
 • Yıllık Faaliyet Planı
 • Risk Değerlendirme
 • Uygunsuzluk Yönetimi
 • Acil Durum Planı
 • Acil Durum Tatbikatlari
 • Tarama & Tetkik Yönetimi
 • Saha Ziyaretleri - Mutabakat
 • Saha Denetimleri (Kontrol Listeleri)
 • Ortam Ölçümleri
 • Temel Raporlar
 • Skorkart Raporları
 • Kurul Toplantıları
 • Periyodik Ekipman Kontrolleri
 • İçerik Yönetimi
 • Uzman Takvimi
 • Takvim Yönetimi
 • Mobil - Bildirim Yönetimi

 • BAĞIMSIZ NATİVE (MOBİL)

 • Mobil - Bildirim Yönetimi
 • Mobil - Aksiyon Kapama
 • Mobil - Saha Denetimi
 • Mobil - Hızlı Bulgu Oluşturma
 • Mobil - Ekipman Arıza - Montaj Takip
 • Mobil - Destek Talepleri
 • Mobil - Kaza Bildirim
 • İŞ ZEKASI, ANALİZ

  ...